items (0)

Hộc di động

Hộc di động 190 (hộc đựng tài liệu) là sản phẩm giúp gia tăng không gian sử dụng hoặc lưu trữ tài liệu và những vật dụng ít cần thiết trên bàn làm việc. Hộc tài liệu 190 thiết kế tiện dụng với 4 bánh xe di chuyển dễ dàng.

Xếp theo orderby
1.756.000 VNĐ
2.386.000 VNĐ
1.241.000 VNĐ
764.000 VNĐ
1.766.000 VNĐ
1.384.000 VNĐ
1.422.000 VNĐ
735.000 VNĐ
716.000 VNĐ
1.919.000 VNĐ
811.000 VNĐ
Webseite www.webdesigner-profi.de